ฟังหูไว้หู

Listen to one ear, save one ear

ฟังหูไว้หู
ฟัง
fang
หู
hŭu
ไว้
wái
หู
hŭu

Vocabulary

fang = listen

hŭu = an ear

wái = maintain, keep

hŭu = an ear

Literal Meaning

Listen to one ear, save one ear

English Proverb

Listen to one ear, save one ear

Explanation

  • Sharebar

This saying has no direct equivalent in English. The image that it gives is of a person listening to advice or a suggestion from one side and differing advice (or suggestions) from the other side.
Because this advice is contradictory it is confusing and leads to indecision and confusion about the correct direction to take.

Example

  • Sharebar

สมศรีเป็นคนฟังหูไว้หู ไม่เชื่อข่าวลือเกี่ยวกับสมชายเท่าไหร่

sŏmsĕe bpen  kon fang  hŭu  wái  hŭu  mâi chêua kàao leu  gìeow gàp  sŏmchaai   tâo  rài

Somsri takes Somchai with a pinch of salt, she doesn’t believe the rumor about him.