ตัดไฟต้นลม

A stitch in time saves nine

ตัดไฟ
ตัด
dtàt
ไฟ
fai
ต้น
dtôn
ลม
lom

Vocabulary

dtàt = cut off

fai = fire

dtôn = beginning

lom = wind

Literal Meaning

Cut the fire at the beginning of the wind.

English Proverb

A stitch in time saves nine

Explanation

  • Sharebar

A forest fire. The wind is blowing, increasing the intensity and driving the fire further and further through the forest. Better by far to tackle the blaze before the wind has a chance to whip up the flames and make the fire spread, making it more difficult or impossible to defeat. Tackle and solve problems when they first appear, while they are still small enough to do something about them, otherwise they will only become worse and overwhelm you.

Example

  • Sharebar

พวกเราต้องรีบตัดไฟเสียแต่ต้นลมนะ ไม่อย่างนั้นปัญหาจะใหญ่เกินแก้

pûak rao dtông rêep  dtàt fai sĭa dtàe dtôn lom ná mâi yàang nán bpan-hăa  jà  yài  gern gâe

We must nip this problem in the bud, it will soon get totally out of hand.