ผ้าขี้ริ้วห่อทอง

Don’t judge a book by its cover

ผ้าขี้ริ้วห่อทหอง
ผ้าขี้ริ้ว
pâa kêe ríw
ห่อ
hòr
ทอง
tong

Vocabulary

pâa kêe ríw = the rag

hòr = wrap

tong = the gold

Literal Meaning

Waste cloth covers gold

English Proverb

Don’t judge a book by its cover

Explanation

  • Sharebar

We see something wrapped in old rags and assume that it is just rubbish inside, but it could just as easily be a nugget of gold.  When we first see someone, it is easy to make judgements about them based upon their appearance, to make judgements about their character, habits or beliefs before we ever get to know them. The prejudices can be so very wrong. Beneath that shabby exterior, could beat a heart of gold. Behind the fine clothes and smiling face there could be a mind of pure evil. We should not judge people by their appearances.

Example

  • Sharebar

สมศรีเหมือนผ้าขี้ริ้วห่อทอง แต่งตัวสกปรก แต่จริงๆ แล้วรวยมาก

sŏmsĕe mĕuan pâa kêe ríw hòr tong dtàeng dtua sòk-gà-bpròk dtàe jing jing láew ruay mâak

Somsri dresses up so dirty but actually she is very rich.