ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน

There’s a light at the end of the tunnel

ชั่วเจ็ดที
ชั่ว
chûa
เจ็ด
jèt
ที
tee
ดี
dee
เจ็ด
jèt
หน
hŏn

Vocabulary

chûa = be bad

jèt = seven

tee = time

dee = be good

jèt = seven

hŏn = time

Literal Meaning

Bad seven times, good seven times

English Proverb

There’s a light at the end of the tunnel

Explanation

  • Sharebar

Often we suffer a period of bad luck. Bad things coming one after the other in a seemingly endless stream. At such times it is easy to despair and give up. But the run of bad luck is sure to end and then we will see a period of successes. So don’t despair, things are sure to get better. This has a very similar meaning to ‘The sky after the rain.’

Example

  • Sharebar

สู้ๆ นะสมชาย พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้แน่ ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนไง

sôo sôo ná  sŏmchaai prûng-née dtông dee gwàa wan née nâe chûa jèt tee dee jèt hŏn ngai

“Cheer up Somchai! Tomorrow will be a better day. Every cloud has a silver lining.”