ขวานผ่าซาก

Tell it as it is. To call a spade a spade

ขวานผ่าซาก
ขวาน
kwăan
ผ่า
pàa
ซาก
sâak

Vocabulary

kwăan = axe

pàa = [to] chop

sâak = carcass ; corpse ; remains

Literal Meaning

An axe to split hardwood

English Proverb

Tell it as it is. To call a spade a spade

Explanation

  • Sharebar

Using an axe to cut a log of wood is not a delicate operation. A large tool is used forcefully to carry out a task. I could say to a friend, being careful not to upset or offend him, that I have found a new brand of deodorant, perhaps he might like to try it. Or I could tell him that he smells unpleasant (use an axe to split the hardwood) This phrase means to tell someone something bluntly, without sparing their feelings.

Example

  • Sharebar

คุณพ่อพูดอะไรตรงๆ แต่บางครั้งก็พูดตรงมากเกินไปเหมือนขวานผ่าซาก

kun pôr kŏng pûut a-raid trong trong dtàe baang kráng gôr pûut dtrong mâak gern bpai mĕuan kwăan pàa sâak

Father say something bluntly. but sometimes It’s too bluntly seems like an axe to split hardwood