น้ำตาลใกล้มด

Bees around honey

น้ำตาลใกล้มด
น้ำตาล
náam dtaan
ใกล้
glâi
มด
mót

Vocabulary

náam dtaan = sugar

glâi = [to be] near ; close

mót = ant

Literal Meaning

Sugar near the ant

English Proverb

Bees around honey

Explanation

  • Sharebar

Sugar is like a magnet to an ant. The ant is irresistibly drawn to it. It is a great temptation, like a beautiful girl near a man…

Example

  • Sharebar

ฉันขอให้สมชายมาดูแลน้องสาวที่บ้านเหมือนปล่อยน้ำตาลใกล้มด

chăn kŏr hâi sŏm chaai maa duu lae nóng săao têe bâanmĕuan bplòi nám dtaan glâi mót

I ask Somchai to take care of my sister at home like sugar near the ant.