บ้านแตกสาแหรกขาด

Broken home, family torn apart

บ้านแตก
บ้าน
bâan
แตก
dtàek
สาแหรก
săa ràek
ขาด
kàat

Vocabulary

bâan = house

dtàek = [to] be broken

săa ràek = relative

kàat = [to] be worn-out ; be torn

Literal Meaning

Broken home, family torn apart

English Proverb

Broken home, family torn apart

Explanation

  • Sharebar

A tragic event in the home can tear the family apart and destroy them. Children from a broken home often become poorly socialised.

Example

  • Sharebar

เมื่อก่อนครอบครัวนี้รักกันมากแต่ตอนนี้บ้านแตกสาแหรกขาดแล้ว

mêua gòn krôp krua née rák gan mâak dtàe dton-née bâan dtàek săa ràek  kàat láew

Before this family love each other very much but now they are  broken home, family torn apart.