บ้านเมืองมีขื่อมีแป

Build a house on sand

บ้านเมืองมีขื่อ
บ้านเมือง
bâan meuang
มี
mee
ขื่อ
kèu
มี
mee
แป
bpae

Vocabulary

bâan meuang = country ; state ; nation

mee = have, has

kèu = crossbeam ; joist ; lintel

mee = have, has

bpae = purlin

Literal Meaning

A country has crossbeams and pinions

English Proverb

Build a house on sand

Explanation

  • Sharebar

This saying depends upon word play. The word ขื่อ means a crossbeam, a wooden beam used in building a house. It is used to hold the rafters of the roof in place. Similarly, แป is a pinion, a horizontal timber supporting the the middle of each rafter to prevent it from bending and breaking. So these two together are essential for holding a roof together and in place. The words can also be used to mean laws or rules. บ้าน on its own means house. So a house must have crossbeams and pinions for a solid roof, to protect it. Add the word เมือง and it means a country. The whole saying therefore means that a country must have rules and structures to function properly.

Example

  • Sharebar

อย่าลืมว่าบ้านเมืองมีขื่อมีแป ไม่ใช่ว่าคุณจะทำอะไรก็ได้

yàa leum wâa bâan meuang  mee  kèu  meeb  pae mâi châi wâa kun jà tam a-rai gôr dâai

Don’t forget a country has crossbeams and pinions, you can’t do everything.