กระต่ายตื่นตูม

Make a mountain out of a molehill

กระต่ายตื่น
กระต่าย
grà-dtàai
ตื่น
dtèun
ตูม
dtuum

Vocabulary

grà-dtàai = rabbit

dtèun = [to] be panic-stricken ; be frightened

dtuum = (the sound of an explosion or similar booming sound)

Literal Meaning

The rabbit startled by the boom.

English Proverb

Make a mountain out of a molehill

Explanation

  • Sharebar

The rabbit is a small nervous animal, prey to many. So it must be alert to any small sounds that could be a predator approaching. It has large ears so that it can hear the tiniest noise and react to it. That tiny sound could be just an innocent rain drop falling on a leaf, or the wind through the grass. But an over cautious rabbit may react to this and run. This, of course, is an over-reaction to a situation or event, which is what this proverb describes.

Example

  • Sharebar

ปัญหาเล็กๆ แค่นี้ อย่าได้ตกใจเป้นกระต่ายตื่นตูมไป

bpan-hăa lék lék kâe néeyàa dâai dtòk jai bpen grà-dtàai dtèun dtuum bpai

It’s just small problem, don’t be ตกใจ lilk the rabbit startled by the boom.